Zpět

SM02-P1 Identifikace uživatele
Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno:  
Chci změnit uživatelské jménoPřidělené osobní uživatelské jméno je zpravidla identické s Vaším rodným číslem (bez lomítka).
Cizí státní příslušníci (včetně občanů Slovenska) ho najdou ve svém profilu v KOSu
(jedná se o 10-znakový identifikátor začínající dvojčíslím roku Vašeho narození).
Pokud jako osobní uživatelské jméno slouží jiný identifikátor, měl by Vás o této skutečnosti informovat Váš vyučující.

Osobní uživatelské jméno zůstavá v rámci kurzu v platnosti tak dlouho, dokud si nenastavíte osobní uživatelské jméno nové.
Pokud Vám přidělené osobní uživatelské jméno vyhovuje, nové si nastavovat nemusíte.
Změna uživatelského jména je platná pouze pro kurz, ve kterém změnu provedete !
Kurzem se rozumí buď celý předmět, pokud není rozdělen na paralelky, nebo samostatně každá paralelka předmětu rozděleného na více paralelek.

Upozornění:

Osobní uživatelské jméno, není-li shodné s Vaším rodným číslem, Pozor: Měníte-li si osobní uživatelské jméno, mějte na paměti, že v rámci kurzu musí být jméno jedinečné.
Pokud si tedy někdo zvolil stejné uživatelské jméno již před Vámi, musíte si zvolit jiné (nebo ponechat to staré).
Pokud své uživatelské jméno zapomenete, požádejte prosím svého vyučujícího, aby Vám uživatelské jméno nastavil na výchozí hodnotu.Pokud se Vám do kurzu opakovaně nedaří přihlásit, ověřte si prosím nejdříve,
zda jste v kurzu SM02-P1 skutečně registrovaný(á) !


Pokud jste registrovaný(á) v jiné paralelce a domníváte se, že tomu tak je špatně
(např. proto, že jste si v KOSu změnil(a) vyučujícího a tím i paralelku),
požádejte přednášejícího v paralelce, do které skutečně patříte, aby Vás do své paralelky zapsal,
a následně požádejte přednášejícího v paralelce, ve které jste nesprávně zapsán(a), aby Vás ze své paralelky vymazal.
Pozor: Změnou paralelky se Vám mění koeficienty !

Studenti, kteří nejsou v kurzu SM02-P1 zapsáni, mohou pro přístup do kurzu použít
pouze konto neprivilegovaného anonymního uživatele s uživatelským jménem guest.
Neprivilegovaný anonymní uživatel nemá oprávnění přistupovat k chráněným dokumentům.


Užitečné tipy:

Koeficienty pro výpočet domácích úkolů najdete v odkazu Jaké mám koeficienty ?

Výsledky testů najdete v odkazu Statistika aneb jak jsem na tom ?
Použijte funkci Obnov (Reload, Refresh, ap.) Vašeho prohlížeče k případné aktualizaci statistiky.

Při kontrole výsledků je používána relativní přesnost.
Čtěte pozorně, jaká přesnost se pro kterou hodnotu požaduje.


Matěj Lepš , Tomáš Koudelka , Ondřej Faltus , Zdeněk Prošek , Martin Válek

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2024