Zpět

XSR2 Identifikace uživatele
Zadejte prosím uživatelské jméno:  Seznam studentů zapsaných do kurzu XSR2 není dosud k dispozici !
Studenti, kteří jsou do kurzu XSR2 zapsáni, mohou pro přístup do kurzu zatím použít
  • buď konto privilegovaného anonymního uživatele, jehož uživatelské jméno jim sdělil vyučující kurzu XSR2
  • nebo konto neprivilegovaného anonymního uživatele s uživatelským jménem guest.

Upozornění: Privilegovaný anonymní uživatel má oprávnění z domovské stránky XSR2 přistupovat
i k chráněným dokumentům, ke kterým jinak mají přístup pouze studenti přihlášení svým osobním uživatelským jménem.
Přechodem z domovské stránky XSR2 na její dceřinné stránky privilegovaný anonymní uživatel svá privilegia
ztratí a stane se neprivilegovaným anonymním uživatelem. Pro opětovné nabytí privilegií je zapotřebí se
na domovskou stránku XSR2 vrátit a to výhradně použitím funkce Zpět (Back, ap.) Vašeho prohlížeče !
Pokud pro návrat na domovskou stránku XSR2 použijete ikonu Home (v pravém horním rohu určitých stránek),
k obnovení privilegií nedojde. V takovém případě se pro jejich opětovné nabytí odhlašte (ikona Logout v pravém
horním rohu domovské stránky XSR2) a znovu přihláste uživatelským jménem privilegovaného anonymního uživatele.

Studenti, kteří nejsou v kurzu XSR2 zapsáni, mohou pro přístup do kurzu použít
pouze konto neprivilegovaného anonymního uživatele s uživatelským jménem guest.
Neprivilegovaný anonymní uživatel nemá oprávnění přistupovat k chráněným dokumentům.


Užitečné tipy:

Koeficienty pro výpočet domácích úkolů najdete v odkazu Jaké mám koeficienty ?
Koeficienty anonymního uživatele (privilegovaného i neprivilegovaného) mají hodnotu jedna.

Při kontrole výsledků je používána relativní přesnost.
Čtěte pozorně, jaká přesnost se pro kterou hodnotu požaduje.


Jitka Němečková

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2024