Katedra Mechaniky

Centrum pro výzkum kvazikřehkých materiálů


 

Hledáme studenty

pro spolupráci na výzkumných projektech grantové agentury ČR,
National Science Foundation (USA) and Komise Evropské Unie.