České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
katedra mechaniky

  Petr   K O N V A L I N K A  


English version (anglicky)