Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Podmínky vedoucího katedry pro účast na výuce

Na základě Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu) stanovuji následující podmínky pro účast na výuce:
  • Studenti mají v rámci cvičení povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti může povolit vyučující při stanovení podmínek pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu nebo na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.
  • Vyučující je oprávněn dávat na přednáškách kontrolní testy, jejichž výsledky mohou být zohledněny v podmínkách pro udělení zápočtu a/nebo při závěrečné klasifikaci předmětu.

originál zpráva

prof. Jiří Máca, vedoucí Katedry mechaniky
říjen 2017

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell