Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Department informations

Management of Department

Karvánková Markéta

Secretariat:

Markéta karvánková

Basic information (in Czech)

Pedagogick innost

Je v souasnosti zamena na ti hlavn oblasti vuky poslucha:

  • Bakalsk studium
  • Magistersk studium (navazujc)
  • Doktorsk studium

Katedra je t garantem magisterskho studijnho oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) vrmci programu Erasmus Mundus www.msc-sahc.org .

Vdecko-vzkumn innost

Se zabv irokm spektrem oblast. Pracovnci katedry se podlej na een ady grantovch projekt (GAR, granty Evropsk Unie, NSF (USA)), vzkumnch zmr (GAR), pracuj v odbornch komisch a vdeckch orgnech, vypracovvaj odborn posudky a poskytuj konzultace. Vsledky prce jsou pravideln prezentovny na domcch i zahraninch konferencch a uplatuj se v ad praktickch aplikac. Mezi hlavn obory innosti pat:

  • Aplikace a rozvoj numerickch metod ve stavebn mechanice
  • Aplikace a rozvoj materilovch model
  • Vvoj obecnho genertoru st pro metodu konench prvk
  • Laboratorn vzkum kvazikehkch materil pomoc uniktnch experimentlnch zazen
  • Mechanika zemin
  • Laborato biomechaniky a biomaterilovho inenrstv

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian