Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Zakladn informace: Vda a vzkum

Aplikace a rozvoj numerickch metod ve stavebn mechanice

Na katede byly vyvinuty dva objektov orientovan programy (OOFEM a SIFEL) umoujc trozmrnou analzu nronch inenrskch problm zaloen na metod konench prvk. V souasn dob jsou do vpot intenzivn zapojovny paraleln potae.

Ukzky aplikac programu OOFEM:

Obrzek rozvoje pokozen (adaptivn vpoet). Simulace zatovan ciheln zdi. Ukzka nestacionrnho proudn.

Aplikace a rozvoj materilovch model

Nov materilov modely, kter jsou pouvny a rozvjeny na katede jsou zameny pevn na detailn analzu betonu a na vzkum mikromechanickch a makroskopickch vlastnost kompozitnch materil. K nastaven parametr model a jejich verifikaci je vyuvno t zdroj z vlastnho laboratorn pracovit. V oblasti kompozit je pouvno vcerovov modelovn s uvenm nhodn geometrie na mikro i mezo rovni a vyuitm mikrosnmk reln mikrostruktury ke konstrukci statisticky ekvivalentnho reprezentativnho objemu pro numerickou analzu sloitch kompozitnch struktur.

Vcerovov modelovn. Od reln velikosti a po vpoetn jednotkovou buku kompozitu.

Vcerovov modelovn. Od reln velikosti a po vpoetn jednotkovou buku kompozitu.

Vvoj obecnho genertoru st pro metodu konench prvk

Na katede mechaniky byl vyvinut softwarov balk T3D pro diskretizaci 3D oblast libovoln topologick sloitosti na st trojhelnkovch a tystnnch prvk. Software zpracovv vstupn model popisujc hranici oblasti, v n nsledn generuje prvky st, kter je pot jako celek optimalizovna za elem zlepen jej kvality.

Ukzka generace st. Tleso betonov pehrady s pelivem. Obrzek napt. Ukzka adaptivnho vpotu (zmna st konench prvk v zvislosti na velikosti chyby vpotu). Ukzka genertoru st. Opracovan odlitek ocelov mechanick soustky.
Ukzka generace st. Tleso betonov pehrady s pelivem. Model betonovho vzorku na mikrorovni. Ukzka genertoru st. Opracovan odlitek ocelov mechanick soustky.

Laboratorn vzkum kvazikehkch materil pomoc uniktnch experimentlnch zazen

Katedra disponuje uniktnm zatovacm lisem DSM 2500 vyznaujc se velkou tuhost, kde lze provdt nap. tyto testy:

 • Tlakov zkouky vzork vetn men post-peak fze a rychlho odten
 • Men pracovnch diagram v tlaku za vysokch i nzkch teplot (+250 / -50 C)
 • Meen pracovnch diagram v tahu
 • Meen modulu prunosti kvazikehkch materil
 • Dvouos nezvisl zatovan stavebnch prvk

Dle katedra uvd do provozu vkonn elektronov rastrovac mikroskop XL30 ESEM ? TMP s prvkovm mikroanalyztorem EDAX poskytuje snmky nejvy kvality v irokm spektru vybranch materil (od biologickch pes kovov a anorganick vetn stavebnch, zpevnnch i nezpevnnch), a to jak ve vysokm vakuu, tak i v reimu nzkho vakua (tj. za tlaku okolo 25 Torr) a dokonce i v reimu 'mokrm'. Pracuje v teplotnm rozsahu +1 000 a ? 50 C. Katedra dle rozvj laboratorn systm pro stanoven prbhu teploty, vlhkosti a kapilrnho tlaku ve stavebnch konstrukcch. Za tmto elem provozuje klimatickou komoru umoujc rzn teplotn a vlhkostn reimy zatovn.

Mikroskop XL30 ESEM ? TMP Snmek pozen v mikroskopu XL30 ESEM ? TMP Snmek pozen v mikroskopu XL30 ESEM ? TMP
Mikroskop XL30 ESEM ? TMP Snmek pozen v mikroskopu XL30 ESEM ? TMP Snmek pozen v mikroskopu XL30 ESEM ? TMP
Zatovac lis DSM 2500 Grond Klimatick komora
Zatovac lis DSM 2500 Grond Klimatick komora

Mechanika zemin

Pracovnci katedry pispvaj i k rozvoji teorie mechaniky zemin, kter se ovuj a uplatuj v praxi. Jedn se nap o trkov piloty realizovan technologi FRANKI. Oven teorie bylo provdno ve spoluprci s firmou Zakldn staveb.

Oven Franki pilot in situ

Oven Franki pilot

Laborato biomechaniky a biomaterilovho inenrstv

V souasn dob se v na laboratoi e nkolik loh v oblasti biomechaniky:

 • Zkladn teorie kostn remodelace
 • Numerick a experimentln stanoven viskoelastickch vlastnost kosti s pihldnutm k pohlav a vku
 • Napov a deforman pole na femorln diafze bhem chze
 • Biotolerance tkn na rozhran na rozhran kompozitn materil - kost
 • Silov inky v Musculi masticatores na doln elisti
 • Kombinace napovch a deformanch pol na doln elisti
Biomechanika dentlnch implantt Biomechanika lidskch implantt Biomechanika dentlnch implantt
Biomechanika dentlnch implantt Biomechanika lidskch implantt Biomechanika dentlnch implantt

Pole napt skeletrnch prvk Biomechanochemick remodelace tkn Hybridn biokompozity
Pole napt skeletrnch prvk Biomechanochemick remodelace tkn Hybridn biokompozity

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell