Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Informace k závěrečným zkouškám

Bakalářské SZZ

  • Studenti se k SZZ dostaví nejpozději 15 minut před zahájením. Den, čas a místnost konání jsou s předstihem zveřejněny v KOSu.
  • Pořadí studentů je vyvěąeno na dveřích zkušební místnosti.
  • Každý student si na začátku zkoušení sám vylosuje dvě otázky (viz dále - ke stažení), jednu ze Skupiny 1 "Statika" (obor C) nebo "Statika a dynamika" (obor K), druhou ze Skupiny 2 "Pružnost a pevnost".
  • Zkušební komise otázky upřesní.
  • Student má na přípravu odpovědí 15 minut. Během přípravy má k dispozici přehled vzorců (viz dále - ke stažení) ze všech předmětů vyučovaných katedrou mechaniky na bakalářském studijním programu SI.
  • Zkoušení před komisí trvá 15 minut. Během něj má student opět k dispozici přehled vzorců.
  • Výsledky zkoušení se vyhlašují na konci zkušebního bloku.

Ke stažení

Otázky

Vzorce

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell