České Vysoké Učení Technické | Fakulta stavební | Katedra mechaniky
    

doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.

  Hlavní stránka | Stručný životopis | Vyznamenání a úspěchy | Výuka | Studenti a Projekty | Výzkum | Publikace | Linky a software | Kontakt | Fulbright |   |  

Nabídka studentských témat pro Mgr/Ph.D. studium (Fyzikální a materiálové inženýrství), 2.11.2016

1. Trvanlivost železobetonových kontrukcí se zaměřením na odolnost proti pronikání chloridů
Stav a trvanlivost železobetonové konstrukce je značně ovlivněna prostředím, ve které se nachází. Posouzení trvanlinlivosti zahrnuje řadu transportních jevů, jako je přenos tepla, vlhkosti, CO2, iontů. Pro ochranu výztuže má speciální význam výzkum a modelování účinků pronikání chloridů, které se nachází v posypových solích, případně v půdě či mořské vodě. Téma zahrnuje experimentální výzkum a numerické modelování transportních jevů, elektromigraci v betonu a návrh technik pro opravu betonu s využitím nanotechnologií.
Téma je navázáno na výzkumný projekt s možností financování práce studenta.

2. Mikromechanické vlastnosti těžko deformovatelných magnesiových slitin
Hořčík patří mezi progresivní materiály, které se stále více uplatňují v leteckém a kosmickém průmyslu, zdravotnictví a biotechnologiích. Jeho slitiny se však obtížne deformují, což přináší určité těžkosti při výrobě zvláště malých, precizních výrobků. Deformace se promítají do vývoje mikrostruktury tohoto kovu. Téma zahrnuje studium mikrostruktury a charakterizace slitin pomocí pokročilých technik (mikroskopie, nanoindentace), experimentální a numerické modelování. Téma je navázáno na výzkumný projekt s možností financování práce studenta.

 

  Docent v Czech Technical University in Prague

  Fulbright

  Člen ediční rady Nanotechnology in Built Environments

  Spolueditor International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology (IJTAN))


Click for Prague, Czech Republic Forecast [CNW:Counter]  last update 2.11. 2016