Zpět

Katedra mechaniky    YUPM

Uživatel: Host (neprivilegovaný)


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?Vítám vás na stránkách předmětu Univerzální principy mechaniky, letní semestr 2019/2020.

Vyučující: prof. Milan Jirásek
Přednášky a cvičení: B375, pátek 14:00-16:50
Konzultační hodiny: B322, dle dohody

Před příští přednáškou si prosím přečtěte poznámky ke 3. přednášce a vypracujte 3. domácí cvičení.

Studijní materiály: Se souhlasem autorů je zde ve formátu pdf k dispozici kniha Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerické metody mechaniky 1, která je již rozebraná. Při studiu můžete využít například články 1.6.1 a 1.6.2 (str. 59-66), týkající se principu virtuálních prací a probíraných variačních principů (Lagrange, Castigliano, Hellinger-Reissner, Hu-Washizu). Text je psán v maticovém (nikoli tenzorovém) zápisu a obsahuje také drobné odchylky oproti přednášce. Například splnění geometrických okrajových podmínek bude na přednášce chápáno jako předpoklad kinematické přípustnosti pole posunutí (v silném smyslu), zatímco v této knize jsou geometrické okrajové podmínky zabudovány do některých variačních principů ve slabém smyslu.

Milan Jirásek

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2024